Indian J Pharm Close
 

Figure 3: The percentage 2,2'-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) radical scavenging activity of cinnamaldehyde azomethines

Figure 3: The percentage 2,2'-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) radical scavenging activity of cinnamaldehyde azomethines