Indian J Pharm Close
 

Figure 1: HPLC Chromatogram of ethanol extract of Givotia rottleriformis bark

Figure 1: HPLC Chromatogram of ethanol extract of <i>Givotia rottleriformis</i> bark