Indian J Pharm Close
 

Figure 3: Group C (ethanolic extract of Paederia foetida): Focal ulceration limited to mucosa

Figure 3: Group C (ethanolic extract of <i>Paederia foetida</i>): Focal ulceration limited to mucosa