IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 35256 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

RESEARCH ARTICLE

Effect of methanolic fraction of Kalanchoe crenata on metabolic parameters in adriamycin-induced renal impairment in rats

Kamgang René, Foyet Angèle F, Essame Jean-Louis O, Ngogang Jeanne Y

Year : 2012| Volume: 44| Issue : 5 | Page no: 566-570

   This article has been cited by
 
1 A Review of the Popular Uses, Anatomical, Chemical, and Biological Aspects of Kalanchoe (Crassulaceae): A Genus of Plants Known as “Miracle Leaf”
Evelyn Assis de Andrade, Isadora Machinski, Ana Carolina Terso Ventura, Sarah Ainslie Barr, Airton Vicente Pereira, Flávio Luís Beltrame, Wendy Karen Strangman, Robert Thomas Williamson
Molecules. 2023; 28(14): 5574
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The Comprehensive Analysis of Efficacy and Safety of CalliSpheres® Drug-Eluting Beads Transarterial Chemoembolization in 367 Liver Cancer Patients: A Multiple-Center, Cohort Study
Zhiyi Peng, Guohong Cao, Qinming Hou, Ling Li, Shihong Ying, Junhui Sun, Guanhui Zhou, Jian Zhou, Xin Zhang, Wenbin Ji, Zhihai Yu, Tiefeng Li, Dedong Zhu, Wenhao Hu, Jiansong Ji, Haijun Du, Changsheng Shi, Xiaohua Guo, Jian Fang, Jun Han, Wenjiang Gu, Xiaoxi Xie, Zhichao Sun, Huanhai Xu, Xia Wu, Tingyang Hu, Jing Huang, Hongjie Hu, Jiaping Zheng, Jun Luo, Yutang Chen, Wenqiang Yu, Guoliang Shao
Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics. 2020; 28(3): 249
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The Protective Effects of Cobra Venom from Naja naja atra on Acute and Chronic Nephropathy
Shu-Zhi Wang,He He,Rong Han,Jia-Li Zhu,Jian-Qun Kou,Xiao-Lan Ding,Zheng-Hong Qin
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013; 2013: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow